logo

02 Mart 2018

Devlet Su İşleri 2023 hedefini açıkladı

 

Sulamada destan yazacağız

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 2023 yılına hedeflerinin 5 yıldızlı projeler ile sulamada destan yazmak olduğunu söyledi

 

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, hedeflerinin 2023 yılına kadar; 85 milyon dekar olan ekonomik sulanabilir arazilerimizin tamamını sulamaya açmak ve başlıca hedeflerinin 5 yıldızlı projeler ile sulamada destan yazmak olduğunu söyledi. Acu, “Ülkemizde 1973, 1985, 1989, 1994, 2001, 2007, 2014 yıllarında kuraklık olmuştur. 2017 yılında da son 44 yılın en kurak dönemini yaşadık. Son 15 yılda inşa edilen baraj ve göletler ile vatandaşımıza kuraklık hissettirilmemiştir. Son 15 yılda; DSİ tarafından 2003 yılına kadar 276 adet baraj inşa edilerek işletmeye alınmıştı. 2003-2017 yılları arasında 508 adet baraj tamamlandı. 2023 yılı sonuna kadar 727 adet barajın tamamlanması hedeflenmektedir” dedi.

32 MİLYARLIK ZİRAİ GELİR

Acu, “Sulamaya açtığımız arazilerle çiftçilerimize 32 milyar TL zirai gelir artışı sağladık. 2003 yılı başında toplam sulanabilir alan 48 milyon dekar iken, son 15 yılda 17 milyon dekar arazinin sulamaya açıldığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Murat ACU, ’Ülkemizde toplam 85 milyon dekar sulanabilir zirai arazinin, 65 milyon dekarı sulamaya açılarak, sulu tarım ile birlikte çiftçilerimize 32 milyar TL zirai gelir artışı sağlandı. Sulu tarıma geçiş başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır. Ziraat ile beraber gübreci, nakliyeci ve işçi olmak üzere ziraate dayalı sanayiye ve hizmet sektörüne de (lojistik, ticaret vs. gibi) önemli katkılar sağlanmış, tarım bu sektörlerin lokomotifi haline gelmiştir” diye konuştu.

SULAMA VERİMİ ARTIRIYOR

Sulamanın önemine değinen Acu “Sulama ve sulamanın etkisiyle daha etkin ve yoğun teknoloji kullanımı, uygulanan tarım tekniği ve kültürel uygulamaların etkisiyle tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa sebep olmaktadır. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması gayesine hizmet etmekte; bir taraftan da hayat kalitesini yükselttiği için göçü önlemektedir. Ülkemizdeki suyun 40 milyar m3’ünü (%74) sulamada,- 7 milyar m3’ünü (%13) içme-kullanma suyu, – 7 milyar m3’ünü (%13) sanayi suyu ihtiyacını karşılamada kullanılıyor. Basınçlı borulu şebekelerin yapımının artırılması ve klasik yöntemlerle sulama yapılan eski sulamaların rehabilite edilmesi ile sulamada kullanılan %74’lük su oranının düşürülmesini hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

ÜRÜN ÇEŞİDİ ARTTI

DSİ tarafından geliştirilen sulamaların ürün çeşitliliğini de arttırdığını kaydeden Acu, “Sulanan alandaki bitki desenindeki gelişmeler incelendiğinde en dikkati çekici nokta, sulamadan önce kuru tarım yapılan alanlarda hububat ağırlıklı ekim yapılırken, sulamadan sonra ürün çeşitliliği meydana gelmesidir. Son yıl verilerine göre, DSİ tarafından geliştirilen sulamalarda bitki deseni; %15 pamuk, %19 hububat, %23 mısır, %7 şekerpancarı, %6 sebze, %1 bakliyat, %6 meyve, %3 narenciye, %3 ayçiçeği, %4 yem bitkisi, %3 bağ ve %10 diğer ürünler şeklinde gelişmiştir” ifadelerini kullandı.

HEDEF 5 YILDIZLI PROJELER

Hedeflerinin 2023 yılına kadar; 85 milyon dekar olan ekonomik sulanabilir arazilerimizin tamamını sulamaya açmak olduğunun altını çizen Acu, “Hedefimiz % 25 olan borulu sistem oranını; 2019 yılında %36, 2023 yılında %49 seviyesine çıkarmaktır. Bu bağlamda bütçe imkânları doğrultusunda, işletmeye açılmış açık sistem sulamaların kapalı sisteme rehabilitasyonları yapılmaktadır.  Gölet ve Sulama Projeleri ile hem kırsal kalkınmayı sağlıyor, hem de su kaynaklarımızı koruyoruz”

TOPRAK EROZYONU ÖNLENECEK

Acu sözlerine şöyle devam etti: “Sulama projeleri ile kırsaldaki göçün önlenerek vatandaşın yerinde istihdamı sağlanacak, tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlanacak, gelir artışı elde edilecek, Ülkenin mevcut depolama kapasitesinin arttırılması ile küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması sağlanacak, yeraltısuyu potansiyeli emniyetli rezervde tutulacak, yeraltısuyundan pompajlı sulamaların cazibeli sulamaya dönüştürülmesi neticesinde enerji tasarrufu sağlanarak üretim maliyeti düşürülecek, taşkın zararları ve toprak erozyonu önlenecektir”

Share
889 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+9 = ?