logo

Liman İşletme Müdürü: Trabzon’un gurur abidesiyiz

Trabzon Limanı İşletme Müdürü Muzaffer Ermiş:

 

TRABZON’UN

GURUR

ABİDESİYİZ

 

Ermiş, “2017 yılında Trabzon’un vergi rekortmeni olduk. Tahminim 2018’de de kurumlar vergisinde gene rekortmen olacağız. Bu gurur Trabzon’a yeter” dedi

 

Trabzon Limanı İşletme Müdürü Muzaffer Ermiş, “2017 yılında kentimizde kurumlar vergisinde rekortmendik. 2018’de de bu liderliğimizi aynı şekilde sürdüreceğimize inanıyorum. Bu gurur bize yeter de artar bile. Limanımızda şimdikinden iki kat daha fazla yükü elleştirmek için yapısal çalışmalarımız sürüyor” dedi.

 

Liman için 2017 yılı nasıl geçti?

Türkiye limanının faaliyetlerini anlatmak daha doğru. Türkiye’de 176 liman ve kıyı tesisi mevcut. Bunların 2017’de hangi faaliyetleri gerçekleştirdikleri yönünde elimizde kaynak yok. Limanımızın ticari faaliyetlerini Türkiye geneli yerine bölgesel bazlı değerlendirmeyi isteriz. Albayraklar olarak Trabzon Limanını devraldığımız 20 Kasım 2013 tarihinden beri ticari hacmimiz devamlı artıyor. 2016’da 2 milyon 917 bin ton yük elleştirdik. Bu oranın 2017’de %7’lik artış gösterip 3 milyon 100 bin tona ulaştı. Bu artışın %7’lik düzeyle 2018’de de süreceğine inanıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi Albayraklar olarak biz yürütürüz. Taşeron firmalarla anlaşmamız yok. Firmaların hizmet taleplerini işletmeci olarak yerine getiririz. Faaliyetlerimizi gümrük kanunlarına göre yürütüyoruz. Devletlerin ihracat ve ithalat rejimleri ile transit taşımacılığı sistemleri mevcut. 2018’de Trabzon Limanı olarak denizyolu taşımacılığının geliştirilmesi için gayret sarf edeceğiz.

Limandaki yapılaşmalardan bahseder misiniz?

Alan içindeki mevcut depolar yetersiz kaldığından yenilerini inşa ediyoruz. İhtiyaca binaen liman sahasındaki depoları serbest bölgenin kullanımına sunmuştuk. Ancak gene de yetersiz kaldık. Çareyi yeni depo inşa etmekte bulduk. Ticaret hacminin artışı sebebiyle inşa edilen depolar gene yetersiz kalacak.

2017’de kaç ülkeye ihracat yaptık?

O veriler Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) rakamlarında mevcuttur. Trabzon’dan 132 ülkeye ihracat yapıyoruz. Pek çok Avrupa ülkesine ihracat yapan firmalar konteynır gemilerle mal taşıyor. Bölgemizden mermer, çinko, kurşun, bakır madeni dökme yük olarak Çin, Japonya, ABD, Kanada ve Kuzey Afrika’ya hububat sevk ediliyor.

Limanın memnuniyet oranı nedir?

Kamu döneminde yük sahipleri liman hizmetlerinin yetersizliğinden şikâyetçiydiler. Uzun süre yük boşaltmak ve yüklemek için bekliyorlardı.  Liman özelleştirildikten sonra geçen 14 yılda yaklaşık 45 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirerek bu sorunları ortadan kaldırdık. Yani limanımızda işler tersine döndü. Yük sahiplerinin bir an önce araçlarını getirip yüklerini alanımızdan boşaltmaları beklentisindeyiz. Dolayısıyla bizim nezdimizde ve muhataplarımız açısından da karşılaşılan problem kalmadı. Ancak şu gerçek; insanın olduğu yerde sorun olur. Rutin, olağan ufak tefek şeyler yaşıyoruz. Bunlarda bütünün genelinde kayda değer şeyler değildir.

Türkiye’deki limanlar arasındaki konumuz nedir?

Çalışanlarımız Uluslararası Liman İşletmeleri sözleşmeleri gereği güvence altındadır. Trabzon Limanı 2004 yılında yürürlüğe diren bu sözleşmeye göre işçi çalıştıran ilk limanlardandır. Limanımızda 28 Özel Silahlı Güvenlik Görevlisine ek olarak 88 Dijital kamerayla alanımızı gözlemliyoruz. Bu özelliğimizle de Türkiye’deki limanlar arasında önemli bir yerdeyiz.

Bu özelliğinden dolayı Almanya Afganistan’daki İSAF kuvvetlerini havayoluyla şehrimize gelen asker, silah, makine, araç ve gereci yirmi ay boyunca Trabzon Limanı üzerinden ülkesine ulaştırdı. Hizmetimizden memnun kalan Almanlar bunu NATO Karargâhında dile getirdiler. Bu yolla biz de hem Trabzon’un hem Türkiye’nin güzel bir reklamını yapmış olduk. Alman askerlerin Trabzon’dan ülkelerine dönerken kentimizde turizmde hareketliliği yaşandı. İlimizi tanıttık. Almanya’ya dönen bir yarbay arabasına Bize Her Yer Trabzon yazdı.

TRABZON BİR LİMAN ŞEHRİ

Trabzon’da liman işletmeciliği yanında tanıtıma da katkı sağlayarak Miami’de Kruvaziyer Gemi Fuarına katılıp şehrimizin yetkilileriyle birlikte tanıtım yaptık. Atina, Kiev ve Marsilya’daki fuarlarda aynı davranışımızı sergiledik. Bu davranışımızı Avrupa’nın pek çok yerinde gerçekleştirdik.  Trabzon’un ticaretle özdeşleşmiş bir liman şehri olduğunu sürekli vurguladık. Cenevizlilerin bölgemizdeki yaşantılarını anlattık. Mahmut Goloğlu’nun kitaplarından alıntılar yaptık. Trabzon Pidesi denizciler aracılığıyla İtalya’ya gitmiş Orada Pizza adıyla dünya markasına dönüştürüldü dedik.

TRABZON LİMANI ÇOK ŞEYDİR

Bir dönem İranlı tüccarlar Trabzon’da o kadar fazlaydı ki arazi satın alıp Acem Okulu kurup Acem müfredatlarına göre eğitim verdiler. Trabzon’un ticaret şehri olmaktan çıkmasının nedenleri Rusya’da Bolşevik İhtilali, Süveyş Kanalı açıldı. Türkiye doğuya kapandı, İpekyolu önemini kaybetti.1990’larda Sovyetlerin dağılmasından sonra Rusya turizmi ortaya çıktı Trabzon’dan dünyaya dağıldılar. 1996 kayıtlarımızda onlarca deniz aracı her gün arı kovanı gibi Soçi ve Abhazya’ya gidip geldiler. Çömlekçi Pazarında da bireysel satış yapan Rus vatandaşlar ülkelerinde tüccar oldular. Bunlar Trabzon Limanı sayesinde hayata geçti.

Trabzon Limanının borsaya açılması hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Türkiye genelindeki 176 liman ve kıyı tesisi arasında borsaya açılan tek işletme Trabzon Limanıdır.  Limanımızın %30’u halka arz edilmiştir. Bu güçlü yapısı ve kendine güveninin sonucudur. TÜMOSAN Traktör Fabrikasından sonra borsaya açılan ikinci işletmedir. Ayrıca Trabzon’da faaliyet gösteren firmalar arasında borsaya açılan ilk firmadır. Bu özelliğiyle de şehrimizin yüz akıdır. Gelirinin %70’ini taahhüt etmiştir. Bu borsa açısından önemli bir açılım. Bir başka özelliğimiz gelirlerimiz dolar giderlerimiz TL bazlıdır. Getirisi yüksek bir işletmeyiz. Bu özelliğimizle 2016’da Trabzon Kurumlar Vergi Rekortmeniydik 2017’de de bu özelliğimizi koruyacağımıza inanıyoruz. 2011 yılında şirket merkezini Trabzon’a taşıdık.

Türkiye Anadolu’daki bin yıllık tarihin sembolüdür. Amerikanın 250 – 300 yıllık geçmişi vardır. Ne yazık ki Amerika’da 100 – 150 yıllık geçmişe sahip kurumsallaşmış şirketler var. Kurumsallaşmanın denetimini de ortaya koymanın en önemli özelliği borsaya açılmadır. Çünkü denetim mekanizmaların artar. Bu da şirketlerin uzun yıllar yaşayabilirliği açısından önem arzeder. Kurumsal yapıya denetim sağlıyor.

205 PERSONEL ÇALIŞTIRIYORUZ

Böyle bir işletmenin genel müdürü olmam elbette beni heyecanlandırıyor. Bu şehirde bir kişiye daha ekmek sağlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamda Trabzon’un kurumsal vergi rekortmeni olarak İlimizin gayri safi milli hâsılasına katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Şirketimizin merkezini yöneticilerimize rica ederek Trabzon’a taşımamızın temel gayesi ödediğimiz vergiden Trabzon Büyükşehir Belediyesinin pay almasını sağlamaktır. 205 personel çalıştırıyorum. Bu işgörenlerimizin kazancı kentimizde dönüşüyor. Şirketimizin gelirinin %20’si çalışanlarımıza ödenen hak edişlerdir. Yılda Trabzon Limanında dönüşen malların bedel karşılığı 1.6 milyar dolar civarındadır. Dolayısıyla da devletimiz önemli miktarda GSMH kazanıyor.

 

 

YENİ BİR LİMANA İHTİYAÇ YOK

Trabzon’un yeni bir limana ihtiyacı yok. Bu ifadeyi bir genel müdür olarak değil bu ülkenin bir sevdalısı olarak ifade ediyorum. Trabzon limanı yılda 20 milyon ton yükü elleştirecek kapasitededir. Şu an 3 milyon 100 bin ton yük elleştirmişiz. Yani bu da limanın %30 kapasitesini kullanıyoruz demektir. Etrafımızdaki iki kavşak inşa edildiğinde limanın kent trafiğine de olumsuz etkisi olmayacaktır. Böyle bir limanı inşa etmek 350 – 400 milyon dolar düzeyindedir. Yeni liman lüks olur.

Kentimiz demiryoluyla buluşturulursa size göre hangi hat inşa edilmelidir?

Trabzon Limanı Suriye ve Irak’a Mersin’den daha yakındır. Demiryolu beklentimizde gerçekleştiğinde Trabzon Güneydoğu’ya ve Rusya’ya bağlanacaktır. Sahil boyunu düşünen arkadaşlarımız var. Sahilden gidecek demiryolu teknik açıdan Samsun–Batum arasında olması demek Samsun–Sarp Karayolu kadar yeni bir alanın deniz doldurularak elde edilmesidir. Dağları düzleştiremezsiniz. Kamu alanı olmadığından vatandaşın arazisini kamulaştırmanız gerekir. Bu proje çok büyük projelerle gerçekleşir. Şunu diyeyim o taşımacılığında çok aktif kazanımı olmaz. Bu yapmaktansa Trabzon – Erzincan Demiryolunu hayata geçirmelisiniz. Çünkü orada Uluslararası Demiryolu Hatta bağlanmış oluyorsunuz. Tiflis, İran, Güneydoğu’ya in.

SAHİL HATTI EKONOMİK OLMAZ

Devlet zaten eski demiryollarını rehabilite ediyor. Sahilden demiryolu olmasın demiyoruz ama ekonomiye baktığımızda daha öncelikli olanları mevcut. Bu demiryolunu 2. Abdülhamit düşünmüş, Atatürk Trabzon’u 1924’te Trabzon’u ilk ziyaretinde limanın demiryoluyla buluşması gerektiğini belirtti. Ancak sahilden demiryolu projesinin hayata geçirilmesinin ekonomik gerçekliği mevcut. Bunu konuya hâkim uzmanlar dile getiriyorlar. Sahil yolunun ekonomik boyutunu gözler önüne getirin. Trabzon – Erzincan Demiryolu hattı Ortadoğu Coğrafyasını etkileyen proje olur. Limanın yük potansiyeli artar. Acentelerini kapatıp Samsun’a gidenler yeniden geriye dönecekler. 2. Abdülhamit zamanında Trabzon’da 17 konsolos liman sayesinde vardı. Şimdi yeniden o tablo hayata geçecek. Diller, dinler, kültürler Trabzon’da bir araya gelecek.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

2018 yılında ülkemizi kuşatmaya çalışanların Türk milletinin azmi, günü, imanı sayesinde Mehmetçiğimizin kararlı duruşu sayesinde kıracağız. Bu sayede çevre ülkelere huzur gelecek. Dolayısıyla deniz yolu taşımacılığı da artmış olacak.

KAYNAK: KARADENİZ’DE SONNOKTA- SÖNMEZ ÇAK

Share
520 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+4 = ?